Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2009: Genetisk etterkontroll


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2009: Genetisk etterkontroll
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1709
Akronym:   
2009: Genetisk etterkontroll
Tittel:
Genetisk etterkontroll i Rubus etablert på Njøs frukt- og bærsenter
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Alle kjerneplanter ved Sagaplant skal testast for genetisk stabilitet. Tidlegare er dette gjort som oppdrag av stasjonen på Kise, men f.o.m. 2009 er oppdraget organisert via Graminor. Graminor kjøper denne tenesta av Njøs næringsutvikling.

Strategi:
Årleg planting og evaluering av plantemateriale for å luka vekk genetiske avvik i framavlen
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2009
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Genetisk etterkontroll, Rubus, bringebær, bjørnebær

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune