Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

2005: tunnelproduksjon av bringebær


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2005: tunnelproduksjon av bringebær
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1605
Akronym:   
2005: tunnelproduksjon av bringebær
Tittel:
2005: Tunnelproduksjon av bringebær vert sett i gang på Vangsnes og i Vik
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Gode resultat med dyrking av Glen Ample under plasttak på Njøs vart formidla på ei samling i Sogndal i desember 2004. Saman med "konserveskrisa" som kom denne hausten, gjorde dette at dyrkarar på Vangsnes og i Vik bestemte seg for å satsa på dyrking i tunnel til konsum-marknaden.
Strategi:
4 dyrkarar gjekk saman om å etablera Sognabær DA, og sette opp Haygrove-tunnelar på 18 daa bringebær. Bama hadde ikkje gitt opning for å kjøpa tunnelbær, men dei fekk marknadsadgang gjennom Bama før sesongen. Fyrste sesongen vart det selt 57 tonn gjennom organisert omsetnad.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Innovasjon Norge i Sogn og Fjordane støtta investeringane
Kode og nøkkelord:
Bringebærtunnelar på Vangsnes

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune