Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

1. utlysing 2012


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane > 1. utlysing 2012
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1591
Akronym:   
1. utlysing 2012
Tittel:
1. utlysing frå MVF Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Fondet, som var oppretta i 2010, skal ha ei utlysing årleg. Imidlertid vart først utlysing utsett til 2012 for å samordne utlysinga med aktiviteten i AHA! (Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting). 

1. utlysing i fondet vart vart gjennomført med søknadsfrist 23. mars 2012.

Søknadane vart handsama av AHA! si arbeidsgruppe forsterka med marine medarbeidarar frå Innovasjon Norge og representant frå Plan- og samfunnsavdelinga i fylkeskommunen.  

Søknadene vart evaluert i møte 11. april 2012 og den 22. april vedtok hovudutval for plan og næring (HPN sak 34/12) tildelinga.
Strategi:
Utlysingsteksten legg opp til å stø opp under målsetjingane til AHA! (HPN sak 67/11).

Tema for utlysing:
AHA! har bestemt at utlysinga skal rette seg mot prosjekt innan følgjande tema:

1. Redusere smittepress og spreiing av lakselus og andre potensielle patogene organismar
2. Førebygge rømming av oppdrettsfisk
3. Avgrense reproduksjon av rømt laks i naturen

Det er positivt om hovudprosjektet går over fleire år, men det er ikkje eit absolutt vilkår.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
HPN sak 34/12
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:

På møtet i Hovudutval for plan og næring i juni 2010 (Sak 32/10) vart Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane oppretta. Fondet har ein startkapital på 11 mill. kroner. Midlane i fondet er overført frå staten i samband konsesjonstildelinga for oppdrett av laks og aure i 2009. Etter planen skal fondet trappast ned til null over ein periode på 4-6 år. Den første tildelinga av midlar frå fondet fann stad våren 2011.

Kode og nøkkelord:
fond, marint, Sogn og Fjordane

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune