Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

1972 Aroma


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > 1972 Aroma
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1507
Akronym:   
1972 Aroma
Tittel:
Aroma som ny sort
Heimeside:
http://www.frukt.no/leksikon/frukt/faktaark/aroma/

Bakgrunn og utfordringar
:

NØKKELDATA

Korsning mellan Ingrid Marie och Filippa. Medelstort, friskt och rikbärande träd. Frukt med gul grundfärg och rödstrimmig täckfärg.Plockas i mitten av september. Hållbar. Ganska god motståndskraft mot skorv.

OM INNOVASJONEN

Skog + landskap: 'Aroma' er en svensk sort som har oppstått etter en krysning mellom sortene 'Ingrid Marie' og 'Filippa'. Krysningen ble gjort ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp i 1947 og kjerner ble sådd på foredlingsstasjonen Balsgård 1948. Sorten ble registrert og markedsført av Balsgård 1973.

'Aroma' kom til Norge for prøvedyrking i 1966 under betegnelsen BM 31021. Den ble raskt populær og har siden vært en av hovedsortene i Norge. 'Aroma' fikk etterhvert flere røde mutanter. Noen av disse fikk navn, f.eks. Amorosa, Ylvisåker, Fagravold og Hamre.

Det eldste aromatreet som vart registrert i 1990. Planta i 1970 av fylkesgartnar Erik Johnsen, Leitevegen 56, Leikanger.

Treet er middels kraftigvoksende og har utbredt kroneform. Det begynner å bære tidlig, og gir etterhvert rik avling. Det er observert en viss tendens til vekselbæring, dvs. at avlingene varierer endel fra år til år. Sorten er relativt godt vinterherdig.

En viktig sort i Norge
Frukten er middels stor til stor, velformet, flatrund til kjegleformet og uten kanter. Eplet har grønngul till gul grunnfarge, og det er dekket av vakker lyserød farge på solsiden. De røde mutantene har mørkere rød farge over nesten hele frukten. Skallet er middels tykt, glatt og noe tørrt med glans.

eple aroma Foto: Finn Måge

Fruktkjøttet er gulhvitt, middels fast og saftig med god balanse mellom sukker og syre. Mild, fin aroma som minner om Filippa. 'Aroma' er et spesielt godt spiseeple. Treet setter ofte frukt i klynger. 'Sorten' kan angripes av kjølelagersopp (Gloeosporium), og da mest under lagring.

Høstetid er fra slutten av september til begynnelsen av oktober og modningstiden er november - desember. 'Aroma' epler kan lagres ved lavere temperatur enn mange andre sorter (2° C) og holder da betydelig lenger.

Skog + landskap: 'Rød Aroma' er røde mutanter av den en svensk sorten 'Aroma' som har oppstått etter en krysning mellom sortene 'Ingrid Marie' og 'Filippa'. Det finnes flere ulike mutanter med rød farge som har fått navn som Amorosa, Ylvisåker, Fagravold og Hamre.

Øvrige egenskaper er som for 'Aroma'. Røde mutanter har mørk rød farge over nesten hele frukten.  'Rød Aroma' er et spesielt godt spiseeple.

OM BRUK AV INNOVASJONEN

Ei registrering utført av Fylkeslandbrukskontoret i 1990 viste fylgjande bruk av 'Aroma' i indre Sogn, for kommuane Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal og Aurland:

 Tal felt  167
 Tal tre  1103
 Tal daa  135
 Tal tre pr. felt  66
 Tal tre pr. daa  81
 Tal daa pr. felt  0,81


Den same registreringa viste fylgjande utvikling:Aroma vart planta meir og meir frå 1970. På det meste vart det planta kring 14 daa pr. år i Indre Sogn.Aroma vart planta meir og meir frå 1970. Det var nesten jamn stigning fram til 1990, då det vart planta over 1800 tre i indre Sogn.

Aroma vart planta tettare og tettare. Det starta på kring 67 tre pr daa på 1970-talet, då fri spindel var det vanlege, med planteavstandar på 3x5 meter. Tettplantingar med slank spindel kom inn, og plantetettleiken auka til over 110 tre pr. daa i 1990. Då nærma planteavstanden i rekka seg 2 meter i middel (figuren under)

OM GEVINSTAR OG ULEMPER FOR BRUKARANE

Økonomi


Aroma gav frå 700 til 1500 kg klasse 1 i middel pr. daa, med stigande avling med stigande feltalder. Det var stor variasjon mellom felta.


Aroma gav i middel kring 70% klasse 1 stor, men med noko dårlegare sorteringsresultat med aukande feltalder.Aroma gav i middel inntekter på kr 6.000 til kr 16.000 pr. daa utan tilskot. inntektene steig med feltalderen. Stor variasjon mellom felta.Aroma gav i middel inntekter på kr 4.000 til kr 10.000 pr. daa utan tilskot. inntektene steig med feltalderen. Stor variasjon mellom felta.Aroma hevda seg svært godt jamført med andre sortar med omsyn på inntekt pr. daa.


Arbeidsmiljø


OM GEVINSTAR OG ULEMPER FOR VERDIKJEDA

Leverandørar til brukar

OmsetnadOM GEVINSTAR OG ULEMPER FOR SAMFUNNET

Samfunnsøkonomi


Helse og veferd


Klima og miljøStrategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 1970
År godkjent: 1971
År oppstarta: 1972
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune