Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Hordaland bioenergiforum


Forankring: RUP Hordaland - langsiktige satsingar > Hordaland bioenergiforum
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1504
Akronym:   
Hordaland bioenergiforum
Tittel:
Hordaland bioenergiforum
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Hordaland bioenergiforum vart initiert den 23.5.2011 då ca 30 bioenergi-interesserte i Hordaland møttest til nettverksbygging, erfaringsutveksling og synfaring hjå Bergen Travpark. Møtet var initiert av Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune og "Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland" ved Osterfjord Næringssamarbeid.

Hordaland Bioenergiform vert støtta økonomisk i 3 år frå 2012 med RUP-midlar frå Hordaland fylkeskommune

Strategi:

Eit vidt spekter av aktørar og organisasjonar med interesse for å samspele og utvikle bioenergisektoren i Hordaland, er velkomne som deltakarar. Dette gjeld både einskildpersonar og representantar for bedrifter, organisasjonar og forvalting. Ein vert deltakar ved å delta aktivt på forumet sine tilskipingar.

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Miljø, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
Internasjonal status:
Verkemiddel område:

Auka kompetanse innan bioenergisektoren. Og heilt konkret; 2-3 nettverkstreff/synfaringar og studieturar pr år (der dei fleste vil vere dagsmøte).

Kode og nøkkelord:
KONTAKT
Lars Mjøs
Osterfjord Næringssamarbeid
v/Industrikonsulenten på Osterøy
5282 Lonevåg
+47 56 19 22 70
+47 416 28 531
lars.mjos@osteroyindustrilag.no

Meldingar

Over 40 deltakarar på bioenergikonferanse

Aktivitetar

Hordaland Bioenergiforum. Konferanse 17.4.2012

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune