Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Lokalisering av akvakultur


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > Lokalisering av akvakultur
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1338
Akronym:   
Lokalisering av akvakultur
Tittel:
Forprosjekt for lokalisering av akvakultur i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkeskommunen har ansvaret for akvakulturforvaltninga samt koordinere og gje råd til kommunane i planleggjingsspørsmål.

Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer ein samordna strategi der næring og ulike forvaltningsorgan vert samde om ein god og kunnskapsbasert plan for lokalisering av akvakulturanlegg.

Sogn og Fjordane lyste ut eit forprosjekt der formålet var å
-utarbeide og vurdere ulike prosjektkonsept
-vurdere kva artar ein skal fokusere på i hovudprosjektet
-utarbeide ein prosjektplan for hovudprosjektet
-utarbeide hovud- og delmålsetjingar for hovudprosjektet.

Norconsult AS fekk tilslaget på denne anbodskonkurransen, og leverte rapport 17. juni 2011.
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune