Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Statusrapport for Sognefjorden


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! > Statusrapport for Sognefjorden
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1337
Akronym:   
Statusrapport for Sognefjorden
Tittel:
Sintef; Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Sogn og Fjordane fylkeskommune har i 2011 vedtatt å starte opp "Arbeidsprogram for heilskapeleg akvakulturforvLtning" AHA! Hovedmålet for AHA er å utvikle en modell for kunnskapsbasert akvakulturforvaltning, på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå og forvaltningsorgan.

Ein heilskapeleg kunnskapsbasert forvaltning krev ein oversikt over kunnskapen som allereie finns, og Sogn og Fjordane fylkeskommune lyste ut ein anbodskonkuranse for innsamling av relevant kunnskap i/om Sognefjorden.

Sintef fekk tilslaget og leverte ein rapport 20. september 2011.
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune