Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Reiselivskonferansen 2011


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv Sogn og Fjordane > Reiselivskonferansen 2011
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1212
Akronym:   
Reiselivskonferansen 2011
Tittel:
Reiselivskonferansen Fjordane til frå brev til hav 2-3 februar 2011 Florø
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I den nye reiselivsplanen er samhandling eitt av 7 strategiske handlingsområde. Under forslag på tiltak er ein årleg reiselivskonferanse ført opp.

1. SAMHANDLING
Ein vil sørgje for at kontakten mellom aktørgrupper i reiselivsnæringa, andre næringar, kunnskapsmiljøa og ulike deler av offentleg sektor skal bli enda tettare. Slik skal ein oppnå samhandling om auka lønsemd, innovasjon og berekraft.
 
For å få til dette må  ein styrke eksisterande nettverk og etablere nye fysiske og digitale møteplassar, til dømes gjennom ein årleg reiselivskonferanse og oppretting av regionale ”idélab’ar”, i tillegg til ei styrka bruk av digitale hjelpemiddel som RUP Norge og web 2.0.

Det var eit sterkt ynskje etter reiselivskonferansen i 2010 å halda frå med ein årleg reiselivskonferanse i Sogn og Fjordane.
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2011
År avslutta: 2011
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
reiselivsf

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Reiselivskonferansen 2011 - Fjordane frå bre til hav

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune