Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Tiltak

Utkantfestivalen 2009


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2009 > Utkantfestivalen 2009
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1177
Akronym:   
Utkantfestivalen 2009
Tittel:
Utkantfestivalen 2009
Heimeside:
http://www.utkant.com/

Bakgrunn og utfordringar
:
Utkant er ein musikk, kunst og kulturfestival som held til på Skjerjehamn i ytre Gulen. Utkantfestivalen blei fyrste gong avvikla i 2007, då som ein festramme kring avdukinga av kunstnaren Knut Steen’s kontroversielle monument av kong Olav. Arrangementet var da organisert av eigar av Skjerjehamn, Ola Braanaas. Frå 2008 er UTKANT organisert av Stiftinga UTKANT, som jobbar for å gjere dette til ei årviss hending.
Strategi:
I prosjektperioden vil det verte utarbeidd program for festivalen. Dette gjeld for alle elementa. Profilere alle aktørar meir gjennom marknadsføring via avis og internett. Bringe eit nytt kulturtilbod til regionen.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
År godkjent: 2009
År oppstarta: 2009
År avslutta: 2009
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf, reiseliv

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune