Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Økologisk produksjon


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Økologisk produksjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
363
Akronym:   
DPRJ Økologisk produksjon
Tittel:
DP6. Gransking av potensiale for økologsik produskjon av frukt og grønt i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Sogn og Fjordane har størst areal av økologisk frukt og bær i landet, og har fortrinn etter etableringa av Balholm safteri. Mange små bruk gjev ueinsarta vare og dyr logistikk, og tidlegare prosjekt har konkludert med at økologiske produkt bør ut frå same punkt som standard vare. "Friland" er Bama sitt Øko-merke.
Strategi:
  1. Etablera prosjektgruppe.
  2. Få produksjonskvotar i Bama sitt system "Friland".
  3. Vidareutvikla det økologiske nettverket for kvalitetsheving og stabilisering av produksjonen.
  4. Organisera inntransport, lagring, sortering og pakking i etablerte mottak.
  5. Arbeida for auka omsetnad av økologiske varer i "Friland".
  6. Auka grad av lokal omsetnad.
  7. Minstemålet er at økologiske varer som vert omsette i Sogn og Fjordane i "norsk sesong", skal vera produserte her i fylket.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
bamadp6

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune