Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Kvalitetssikring


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Kvalitetssikring
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
362
Akronym:   
DPRJ Kvalitetssikring
Tittel:
DP5. Kvalitetssikring av frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Produkt med rett kvalitet som er etterspurt i marknaden, er avgjerande for å lukkast. Kvalitetssikring i heile verdikjeda må på plass, og mottaka for frukt og grønt må ha høg kompetanse og teknologi som kan sikra differensiert pris etter kvalitet og vera sentral i merkevarebygging. Kommunikasjonssystema i verdikjeda fungerer for dårleg i dag, og må betrast.
Strategi:
  1. Utarbeida differensierte kvalitetskrav som skal løfta fraksjonar frå bulkvare til høgkvalitets nisjeprodukt.
  2. Oppnå aksept for nye kvalitetskrav i heile verdikjeda.
  3. Bidra til at dei nye kvalitetskrava vert innarbeidde.
  4. Forslag til kommunikasjonssystem i verdikjeda.
  5. Oppnå aksept og bidra til at kommunikasjonssystem vert innarbeidde.
  6. Utgreia potensiale for merkevarer innan frukt og grønt.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
bamadp5
Kode og nøkkelord:
Sogn og Fjordane

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune