Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
361
Akronym:   
DPRJ Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon
Tittel:
DP4. Utvikling av pakkeristruktur, logistikk og distribusjon i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Mange mottak hindrar effektiv planlegging og oppfylgjing mellom grossist og produsent. Produktkvalitet på vare ut frå lager og kostnad med lagring og pakking er viktige faktorar, men avvikling av mottak er konfliktfylt og kostnadane med modernisering og sentralisering er høge. Bama starta omlegging av distribusjonen i år 2000.
Strategi:

Fase I:

  1. Etablera prosjektgruppe.
  2. Kost-/nytte-analyse av omstrukturering.
  3. Avvikling av mottak og alternativ bruk av lokale.
  4. Utarbeida planar for framtidig pakkeristruktur med utgangspunkt i volum av varer. Spesialisering, t.d. bærm­ottak m/fryseri, morell-sortering.
  5. Forslag til logistikkløysingar for distribusjon og innsamling av varer innan fylket, og maksimal utnytting av lokal produksjon.
  6. Synleggjera gevinst med endringar i lager og pakkeristruktur for eigarane.
  7. Aksept for ny mottaksstruktur hjå alle ledd.


Fase II:

  1. Detaljplanlegging.
  2. Assistera i arbeid med å skaffa finansiering.
  3. Assistera i omstrukturering.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
bamadp4

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Vurdering av fruktlagre i Sogn

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune