Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Situasjonsanalyse


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Situasjonsanalyse
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
359
Akronym:   
DPRJ Situasjonsanalyse
Tittel:
DP2. Situasjonsanalyse og vurdering av tiltak for frukt- og grøntvekstar
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Marknadspotensiale er avgjerande for val av kulturar, og dette blir stipulert av Bama. Gartnerhallen planlegg produksjonen ut frå Bama sitt anslåtte nivå og det må leggjast ein strategi for korleis produksjonen i fylket kan styrkjast. Utgangspunkt vert eksisterande produksjonsplanar og situasjonen for dei ulike frukt- og grøntvekstane i fylket.
Strategi:
  1. Situasjonsrapport for dei aktuelle hagebruksvekstane.
  2. Marknads- og dyrkingspotensial for aktuelle vekstar.
  3. Driftsøkonomi og rammevilkår for produksjonen.
  4. Prioritering av vekstar.
  5. Definering av "best case" volum av ulike produkt som kan seljast frå fylket, og tiltak som må setjast i verk for å få til ei vellukka satsing.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
bamadp2
Kode og nøkkelord:
Sogn og Fjordane

Tiltak

Clara Frijs-prosjektet
Frukt- og grønt logistikk
Plomme-prosjektet
Produksjonsplanlegging med GH og BAMA
Rekneark for driftsøkonomisk analyse

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Situasjonsanalyse av frukt- og grøntproduksjonen, og vurdering av tiltak for ei vellukka satsing i Sogn og Fjordane

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune