Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

DPRJ Naturgjevne tilhøve


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004 > DPRJ Naturgjevne tilhøve
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
358
Akronym:   
DPRJ Naturgjevne tilhøve
Tittel:
DP1 Analyse av dei naturgjevne tilhøva i fylket
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Rett sort på rett stad er avgjerande for god produktkvalitet. Det finst mykje kunnskap og dokumentasjon på både plantemateriale og naturgjevne tilhøve, men informasjonen finst spreidd og er til dels vanskeleg tilgjengeleg. Ein rapport som stiller saman desse data for fylket, vil danna basis for vidare planlegging av produksjonen på overordna nivå.
Strategi:
  1. Skaffa data for klima og jordsmonn i fylket.
  2. Definera grenser for jord- og klimafaktorar i ulike vekster.
  3. Innhenta og stilla saman data om kvalitet og tidlegheit hjå ulike hagebruksvekstar frå mottak og rådgjevingstenesta.
  4. Rapport over arealpotensiale for ulike vekster.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
Sektor:
Naturarven, Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
bamadp1

Tiltak

Definering av vekstområde ulike vekstar
Digitalisering av lokalklimadata
Geologiske og kvartærgeologiske kart
Grenser for jord- og klimafaktorar
Kartlegging av jordsmonn - status
Survey jord- og klimakrav for vekstar

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Naturgjevne tilhøve for frukt- og grøntproduksjon i Sogn og Fjordane

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune