Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Delprosjekt

Leonardo da Vinci (SIV)


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Internasjonalisering > SIV-prosjektet > Leonardo da Vinci (SIV)
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
186
Akronym:   
Leonardo da Vinci (SIV)
Tittel:
Utvikling av samarbeid om Leonardo da Vinci på Vestlandet
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Leonardo er ei ordning retta mot bedrifter og studentar (lærlingar), med utveksling som målsetjing. Leonardo vart oppretta i 1995. Frå Hordaland har nærmare 700 personar fått stipend frå ordninga sidan han starta opp. I 2000 starta 2.del av Leonardo opp, og skal gå fram til 2006. Størst effekt for bedriftene har det å få utanlandske studentar til Norge. Gjennom studentane får dei kunnskap om andre land. Studentane fungerar som "døropnarar". Hordaland har lang og god røynsle i bruk av Leonardo. Eit samarbeid med Hordaland om bruk av Leonardo har derfor vore av stor interesse for Sogn og Fjordane.

Målet i delprosjektet har vore samarbeid om ordninga Leonardo da Vinci mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, slik at tal utvekslingsstudentar til og frå Norge aukar i båe fylka.

Sjølv om prosjektet har hatt mange og gode planar om korleis eit samarbeid mellom fylka burde skje, vart det aldri tid til å få gjennomført dette i praksis i SIV-prosjektet. Ein vonar å få teke dette samarbeidet opp att ved eit seinare høve.

Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Ungdom
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
siv, leonardo,

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune