Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2008: PÆREJUICE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2008: PÆREJUICE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
980
Akronym:   
2008: PÆREJUICE
Tittel:
Produksjon av pære til juice
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Initiativet kom istand etter at Tine Fellesjuice og Tine meieriet Vest, Vik, ynskjer å få istand produksjon av pære til juice, som basis for regional merkevarebygging. Initiativet er såleis viktig med tanke på regional identitet og auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa.
 
Sognefrukt har hatt problem med omsetning av fleire pæresortar, og dei fleste pærehagar er rydda. Initiativet frå Tine kom i siste liten for å redda hagar som enno er produktive. Pæreproduksjon er mindre kostnadskrevjande og mindre intensiv enn t.d. moreller og bringebær, og høver såleis for produsentar som ynskjer å nytta eige arbeid i produksjonen. Det kan vera eit viktig tiltak for å rekruttera nye dyrkarar inn i produksjonen.
 
Det vart etablert eit forprosjekt som har gått i 2008, og der vart det konkludert med at det skal startast opp eit hovudprosjekt. Konklusjonen hadde bakgrunn i at produktet held mål, og dei økonomiske føresetnadane for å etablera og vidareutvikla råvareproduksjonen er gode.
Strategi:
Sognefrukt har prosjektavnsvar, og skal styra råvareproduksjonen
Tine meieriet vest, Vik, skal prosessera juice
Tine Fellesjuice står for produktutvikling og marknadsføring av det ferdige produktet.
Alle desse aktørane, saman med produsentar, rettleiing og regionale næringsutviklingsaktørar er med i prosjektgruppa som skal driva prosessen.
Det er organisert ei styringsgruppe med leiarane i dei tre involverte bedriftene. Dette for å sikra god forankring i dei respektive bedrifter.
Status:
Åpent forslag
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Pære, juice, Tine

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Pressemelding om pærejuice

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune