Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Småskala reiselivsutbygging


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Reiseliv i Sogn og Fjordane til 2010 > Småskala reiselivsutbygging
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
949
Akronym:   
Småskala reiselivsutbygging
Tittel:
Småskala reiselivsutbygging i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Turisme var eit satsingsområde og ei inntektskjelde for mange gardsbruk kring 1990. Det var auka etterspørsel etter ferieopphald i frittliggande hytter og husvære. Gjestegranskingar viste at kundane etterspurde høgre kvalitet, og var meir miljøbevisste. Dette og meir til, var bakgrunnen for at dette prosjektet starta opp. Les meir om prosjektet i heftet, ved å lasta det ned (dokumentarkivet)
Strategi:
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 1991
År godkjent: 1992
År oppstarta: 1992
År avslutta: 1995
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
reiseliv, reiselivsf,

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Småskala reiselivsutbygging i Sogn og Fjordane

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune