Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger


Forankring: RUP Hordaland > Næringar med særlege føremuner > Energi i Hordaland > Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
894
Akronym:   
Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger
Tittel:
Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
 

Fusa Utviklingsselskap har tatt initiativ til å sette bioenergi på dagsorden i Os, Fusa og Samnanger. Med bioenergi mener vi her energi fra trevirke og ikke biodrivstoff til kjøretøy eller energi fra annet avfall. Det er interesse fra skogeierne for å satse på bioenergi og det kan være muligheter for et fremtidig samarbeid mellom skogeiere og lokalt næringsliv. Det er allerede flere prosjekter i gang i Hordaland, men informasjonen til politikere, næringsliv og lokalbefolkning må bedres slik at vi kan legge til rette for en bedre utnyttelse av bioenergi på lengre sikt.

Etter to innledende møter er styringsgruppen etablert og det er enighet om et forprosjekt som kan munne ut i flere lokale prosjekter i nær fremtid.

Strategi:
Det pågående prosjektet er en forstudie der vi kartlegger mulighetene for videre satsing på å fremme bruken av bioenergi gjennom ett eller flere pilotprosjekter.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År oppstarta: 2008
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
bioenergi

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Bioenergi i Os, Fusa og Samnanger

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune