Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

HUMANS (ENABLE2)


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Internasjonalisering Sogn og Fjordane > HUMANS (ENABLE2)
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
880
Akronym:   
HUMANS (ENABLE2)
Tittel:
HUMANS - nytt EU prosjekt perioden 2007-2013
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
ENABLE var eit Interreg IIIC prosjekt, som vart gjennomført i perioden 2004 til 2007. Partnar-regionane var Kaunas (Litauen), Thueringen (Tyskland), Kärnten (Austerrike) og Western Norway (Hordaland og Sogn og Fjordane). Prosjektet var eit RFO-prosjekt (mini-program), som finansierte 21 mindre EU-prosjekt.

HUMANS (arbeidstittel) vil ikkje bli ei vidareføring av ENABLE, men heller ei vidareføring av partnarskapen. Ein vil også legge opp til at fleire partnarregionar frå andre land blir inviterte med i det nye prosjektet. Kor mange partnarar som kan vera med, kjem an på kva type prosjekt ein siktar seg inn på. Det finst mange moglegheiter.
Strategi:
I fyrste omgang er det eit forprosjekt som må gjennomførast. I forprosjektet skal partnarskapen bli samde det framtidige prosjektet, og dette skal skildrast i form av ein prosjektsøknad til EU. Dersom ein får gjennomslag for prosjektsøknaden, har me eit nytt prosjekt.
 
Det nye prosjektet må vera i tråd med dei nye EU-programma (2007-2013). Hordaland og Sogn og Fjordane vil framleis stå saman som ein region, Western Norway.
 
Western Norway sin strategi til det fyrste partnarmøtet i Lisboa, den 20. september 2007, vil vera at det nye prosjektet skal tilhøyra:
 
Priority 1: Innovation an the knowledge economy.
  • innovation, research and technology development
  • entrepreneurship and SMEs
  • the information society
  • employment, human capital and education

Strategien for eit nytt prosjekt var at kvar av dei gamle partnarane skulle invitera ein ny partnar kvar med i det nye prosjektet.
 
Partnarane skulle i neste omgang saman utforme ein prosjektsøknad. Vestlandsforsking vart hyra inn som prosjektleiar. Parntarane skulle møtast fysisk, og elles samarbeida via e-post og telefon.
 
Prosjektet vart avslutta med innlevering av søknad den 15. januar 2008. Les meir om prosjektet under "HUMANS"(seinare), som er prosjekttittel på det nye prosjektet.

Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2007
År godkjent: 2007
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
enable2

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

ENABLE2 møte i Frankfurt
ENABLE2 - nytt EU-prosjekt perioden 2007-2013?

Aktivitetar

Søknad 2 for HUMANS under arbeid
ENABLE2 søknadskriving Bergen
ENABLE2 partnarmøte i Frankfurt
ENABLE2 møte i Lisboa

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune