Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Tilskot 2006


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar > Tilskot 2006
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
854
Akronym:   
Tilskot 2006
Tittel:
Prosjekt som fekk tiltak av programmet i 2006
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
opplevsf

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Fjordkysten
FRAM kultur
Jetteturar
Kvernsteinprosjektet
Munthehuset
Nye frukt- og bærkulturar
Online booking
Opne landskap
Program frukt og grønt
Skiltprosjektet
Sognefjord Swim Festival 2006
Villsauen

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune