Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Traineeprosjektet 2006/2007


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Fornying av offentleg sektor og IKT > Traineeprosjektet 2006/2007
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
838
Akronym:   
Traineeprosjektet 2006/2007
Tittel:
Traineeprosjektet 2006/2007 - Rekruttering til fylket - nettporotal
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Ein negativ flyttestraum og hjerneflukt ut av fylket er vedvarande trendar i Sogn og Fjordane. I 2005 hadde fylket den tredje største nettoutflyttinga (iabsolutte tal) i landet. Fråflyttinga er størst i alderen 20-39 år. Samstundes viser undersøkingar blant utflytte studentar at mange kunne vere interesserte i å flytte heim dersom ting låg til rette for det. Mangel på relevant jobb blir ofte nemnt som eit viktig hinder for å slå seg ned i Sogn og Fjordane. Såleis kan det å etablere kontakt mellom jobbsøkjarar og arbeidsgjevarar i fylket vere eit svært viktig tiltak.
 
Dei ni traineeane som i 2006 er utplasserte i Sparebanken Sogn og Fjordane, Høyanger Næring og utvikling, Sogn og Fjordane Energi og Vestlandsforsking ønskjer i fellesskap å ta tak i denne problemstillinga ved hjelp av gruppa sin godt samansette kompetanseprofil.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2006
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
traineeprosjektet, trainee

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune