Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Europeer SME


Forankring: EU - The European Union > Research and Innovation > Europeer SME
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
759
Akronym:   
Europeer SME
Tittel:
Best practices to bring research and innovation in European SME through the “peer review” method
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet tar utgangspunkt i Lisboa-prosessen og målet om å gjøre Europa til ”den mest konkurransedyktige kunnskapsbaserte økonomi i verden innen år 2010”. Samtidig viser den til studier fra European Innovation Scoreboard som viser at det er et stort gap i industriell innovasjon mellom Europa og de viktigste konkurrentene på verdensmarkedet, USA og særlig Japan 
 
Innad i Europa viser det seg imidlertid at det er store forskjeller mellom de ulike land. I land som  Finland (2,37%), Sverige (3,32%) Belgia (1,64%), Danmark (1,75%) og Tyskland (1,73%) står næringslivet for en betydelig del av landets samlede utgifter til FoU
Strategi:
Problemstilling
Prosjektets hovedspørsmål er hva som skaper disse forskjeller. Er det ulik tilnærming til FOU-politikk, ulike insentivordninger (skattepolitikk), nasjonale program rettet mot næringslivet, ulikheter i bedriftskultur osv.?

I så fall, er det mulig å reprodusere betingelser som har gitt åpenbare positive resultat i en region i andre regioner? 

Hva er i så fall betingelsene for at en slik overføring skal bli vellykket ? 
 
Hovedmålet for EUROPEER SME er: 
  • Fremme gjensidig læring, utvikle ”beste praksis” styrke gjennomslagsevnen til regionale og nasjonale FoU-tiltak rettet mot SMB
  • Optimere vilkårene for å utveksle ”beste praksis” ved å identifisere nødvendige betingelser for erfaringsoverføring  og utvikle metoder for erfaringsoverføring
  • Redusere overlapping og styrke koordineringen av tiltak rettet mot SMB

Arbeidsprogram: 

NR

WP-tittel

Ansvarlig

Merknader

WP 0

Project management

GTZ

 

WP1

Kick-off

GTZ/HCC

Kick-off møte vil finne sted i Bergen

WP2

Peer review preparation

Zenit

 

WP3

Peer review Workshop

Zenit/RegLom

 

WP4

Adaptation of programmes

HCC

Lede arbeidet med å revidere de program som har vært vurdert i WP3

WP5

Final conference

GTZ

 

 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2006
Internasjonal status:
finansiering, deltaking, målgrupper, aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Europeer SMB

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune