Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2005: Nye Frukt- og bærkulturar


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > 2005: Nye Frukt- og bærkulturar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
572
Akronym:   
2005: Nye Frukt- og bærkulturar
Tittel:
Forprosjekt - Nye frukt-og bærkulturar for Sogn og Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Med eit sterktaukande konsum på frukt og bær og ei auka satsing på mangfald i butikkane er tida inne for ei lokal satsing på nye vekstar, slik at frukt- og bærprodusentar i Sogn og Fjordane kan ta del i den verdiskapinga dette representerar.
Landbruket i fylket vert stadig meir konkurranseutsett. I ein konkurransesituasjon er det innovative og framtidsretta miljø som har størst sjanse for å vinne. Det er då avgjerande å tenke nyskaping og produktutvikling. Det er også viktig å tenke mangfald i produksjonen. Det vil gjera det mogeleg å utnytte fleire marknadssegment, og vil gjera frukt- og bærproduksjonen i fylket meir robust og i stand til raskare å tilpasse seg endringar i marknaden. Dei naturgjevne tilhøva for frukt- og bærdyrking er gode i Sogn og Fjordane, fylket har svært dyktige og aktive dyrkarmiljø, viktige bedrifter innan vidareforedling med lang erfaring innan produktutvikling og ein etablert infrastruktur for å handtere frukt og bær.
Strategi:
For å utvikle frukt- og bærnæringa i fylket vert det lagt opp til ei satsing på nye frukt- og bærkulturar gjennom ei systematisk kartlegging av potensielle nye produksjonar. Det er lagt opp til eit forprosjekt for ei første kartlegging av potensielle kulturar, og så ei vidareføring i eit langsiktig basisprosjekt.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
År godkjent: 2005
År oppstarta: 2005
År avslutta: 2006
Internasjonal status:
aktivitetar
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
frukt
bær
nye kulturar
nye vekster

Delprosjekt

Økologisk svarthyll

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Oppstart i prosjekt nye frukt- og bærkulturar

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune