Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Opplevingsnæringane


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > Reiseliv > Opplevingsnæringane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
486
Akronym:   
Opplevingsnæringane
Tittel:
Opplevingsnæringane i Vestlandsbygdene
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Vestlandsrådet vedtok i møte 30.09.05 å setje i gang ein forstudie og løyvde naudsynte midlar til tiltaket.

Vedtaket frå 30.09.05 lyder slik:

1. Vestlandsrådet godkjenner at det vert starta eit arbeid med ei forstudie om ”Ressursbaserte opplevingsnæringar på Vestlandet”.

2. Arbeidet skal utviklast stegvis. I denne omgang ber ein om at forskingsmiljø på Vestlandet om å

  • oppsummere kunnskapsstatus
  • vurdere det økonomiske potensialet innan ressursbaserte opplevingsnæringar
  • strukturere, definere og rydde i omgrepa og såleis skape ein plattform for vidare arbeid
  • vurdere rammevilkår

3. Forstudien skal få fram potensiale og flaskehalsar og såleis medverke til å prioriter arbeidsoppgåver på Vestlandsnivået framover.

 4. Vestlandsrådet løyver 350 000 kr. nto til arbeidet med forstudien.

I møtet i Vestlandsrådet vart administrasjonen oppmoda om å komme fram til eit betre namn på satsinga.I første omgang vel administrasjonen å bruke nemning Opplevingsnæringar i Vestlandsbygdene”.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2005
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

SNF-rapport nr. 07/06. Opplevelsesnæringene i Vestlandsbygdene. Betingelser, strategier og muligheter

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune