Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

SEAPLANE


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIB > IIIB North Sea Programme > SEAPLANE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
451
Akronym:   
SEAPLANE
Tittel:
Sustainable and Efficient Air Transport - Platform for Linked Analysis of the North Sea Air Transport Environment
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

The aim is to strengthen regional airports and the air transport network between them and thus improve the accessibility of peripheral regions. Activities include analysing passenger travel needs, proposing new transport routes, improving airport safety and presenting a policy paper on airports to relevant EU institutions. The project builds on a successful Baltic Sea Region project.

Measure: 2.2

Strategi:
In SEAPLANE a Status Analysis and Future Developments of the North Sea Air Transport Network will collect and analyse airport and regional socio-economic data to generate basic information for the following activities. In Airport Quality Improvement and Development Strategy, the efficiency of participating airports will be analysed based on relevant indicators. The Airport Passenger Market Potential Analysis component of SEAPLANE aims to achieve better air transport networks and improved access to peripheral regions of the NSR. Airport safety and security will look at improvements in internal and external airport security and safety. Finally, North Sea Aviation Co-operation Network involves the exchange of know-how and experiences.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Turistane
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2002
År godkjent: 2002
År oppstarta: 2002
År avslutta: 2005
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Nordsjøprogrammet, North Sea Programme, IIIB

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune