Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

GeoShare


Forankring: EU - The European Union > Regional Policy > Interreg IIIB > IIIB North Sea Programme > GeoShare
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
437
Akronym:   
GeoShare
Tittel:
GeoShare - Interpreting Place Related Information
Heimeside:
http://www.geoshare.net/

Bakgrunn og utfordringar
:
This project will develop tools and strategies including online mapping, data storage and data analysis for managing and sharing geodata. The long term aim is for these tools and strategies to contribute to better and more open governance as well as a more balanced application of information and communication technology in the North Sea region.
Strategi:
GeoShare is divided up into nine work packages.

Work package one is Project Management and Quality Assurance.

Work package two, User Requirements and Service Specification, details and refines user requirements regarding collaboration with the user groups central to the implementation and adoption of the GeoShare services.

Work package three, Specification and Design of GeoShare Tools, will be based on the results of the user requirements analysis and will enable the partners to identify and specify relevant GeoShare tools.

Work package four is the Development of GeoShare Tools and will implement the GeoShare network infrastructure and the individual GeoShare tools according to specifications from work package three.

Work package five, Themes and Application Areas, ensures that the themes of the project are kept at the forefront of the GeoShare project with each of the partners "chairing" a theme based on their regional expertise and priorities.

Work package six, Full Scale Demonstrations, will demonstrate the full potential of user services implemented through work package five.

Work package seven, Dissemination, ensures that GeoShare has a major impact in both the participating regions and beyond.

Work package eight, Sustainability Planning, will prepare activities that ensure post-project continuation of GeoShare.

The final work package will evaluate and verify the results of the project and check these against the original objectives to ensure that project outcomes meet project aims.
Status:
Avslutta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Miljø
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2002
År godkjent: 2002
År oppstarta: 2003
År avslutta: 2005
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Nordsjøprogrammet, North Sea Programme, IIIB

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune