Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

BAMA prosjektet 2001 - 2004


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2001-2004 > SO: Landbruk og bygdeutvikling > BAMA prosjektet 2001 - 2004
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
357
Akronym:   
BAMA prosjektet 2001 - 2004
Tittel:
Auka verdiskaping i frukt- og grøntnæringa i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Landbruk og bygdeutvikling er prioritert satsingsområde i Sogn og Fjordane sin fylkesplan. Fylket har lange tradisjonar i frukt- og grønt. Men lønnsemda har gått ned og kvaliteten til konsum har vore variabel. Gjennom dette prosjektet, finansiert 50 % av ordninga "regionale samordningstiltak", vonar ein å få retta opp situasjonen.
Strategi:
Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekt. Gjennom desse skal ein etablera tiltak, og byggja opp funksjonar, som sikrar måloppnåing:

1. Analyse av dei naturgjevne tilhøva i fylket (BAMADP1)
2. Situasjonsanalyse og vurdering av tiltak for frukt- og grøntvekstar (BAMADP2)
3. produsentmiljø (BAMADP3)
4. Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon (BAMADP4)
5. Kvalitetssikring (BAMADP5)
6. Potensiale for økologisk produksjon (BAMADP6)

Delprosjekta vert koordinert av prosjektleiinga for hovudprosjektet.
Status:
Avslutta
Vedtak:
FUSF 2001
KRD 09.05.2001
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2001
År godkjent: 2001
År oppstarta: 2001
År avslutta: 2004
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane, Norge, Norway
Kode og nøkkelord:
bamahp

Delprosjekt

DPRJ Kvalitetssikring
DPRJ Naturgjevne tilhøve
DPRJ Pakkeristruktur, logistikk og distribusjon
DPRJ Produsentmiljø
DPRJ Situasjonsanalyse
DPRJ Økologisk produksjon

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport Bama-prosjektet 2001-2004

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune