Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Gode mål


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > Gode mål
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1899
Akronym:   
Gode mål
Tittel:
Gode mål i arbeidet med verdiskapingsplanen
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I arbeidet med verdiskapingsplanen skal vi heve kvaliteten på målformulering og bruk av kvantitative indikatorar. 

For detaljar, sjå prosjektplanen i dokumentarkivet
Strategi:
Prosjektmøta har opplæring og erfarinfsutveksling som viktig føremål.  Fagansvarlege for satsingar / avtalt arbeid må sjølve bruke prosjektet siom ein ressurs for å løyse det oppdraget ein har fått knytt til statusvurdering / justering av verdiskapingsplanen.  
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Prosjektet vart godkjendt sett i gang av PA 30/6 2017
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2017
År godkjent: 2017
År oppstarta: 2017
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Prosjektmøte 8/9

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune