Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2017 Fiskeslam


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane > a. VRI4 prosjekt > a1. VRI4 FoU-startpakken > 2017 Fiskeslam
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1895
Akronym:   
2017 Fiskeslam
Tittel:
Fiskeslam som ressurs
Heimeside:
http://osland.no/osland-settefisk/

Bakgrunn og utfordringar
:
Osland Settefisk har fått inntil kr 140.000 i støtte frå VRI4 FoU-startpakken, fylkeskommunen si nye ordning, for å rekruttera til FoU. Bakgrunn for søknaden var:

For utvida produksjon ved Osland settefisk AS må ein utvikle ein målretta bruk av fiskeslammet. Dette inneber dialog med fiskefôrprodusentar for å få slammet lovleg for bruk til mat- og fôrproduksjon, og finne den mest tilpassa teknologien for å redusere tørrstoffinnhaldet til akseptabelt nivå for transport.

Eit sluttprodukt av fiskeslammet skal vere eit gjødselprodukt av fiskeslam for sal til jordbrukshagebruksvekstar. I tillegg vil ein vurdere om eit aquaponicsanlegg er realiserbart.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
VRI4 mottok søknaden den 23. mai. Arbeidsgruppa innstilte på tilsegn. Forskingrådet gjorde positivt vedtak den 16. juni.
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2017
År godkjent: 2017
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
vri4a1 vri417 vri4a17 vri4a117 blå marint sjømat landrbruk oppdrett
Prosjekteigar
Osland Settefisk AS
Sørebø
5962 BJORDAL

Kontaktperson
Geir Helge Østerbø Sørebø
99706097

Prosjektleiar
Synnøve Rivedal
NIBIO Fureneset
97585474

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Osland Settefisk med støtte frå VRI4

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune