Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2017: FRUKTTREKREFT


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > 2017: FRUKTTREKREFT
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1878
Akronym:   
2017: FRUKTTREKREFT
Tittel:
Et krafttak mot frukttrekreft
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Oslofjorden frukt og bær søkte NFR om midlar til prosjekt for å finna gode rådgjerder mot frukttrekreft. Innvilga midlar i januar 2017.
FoU-partnar er NIBIO

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2016
År godkjent: 2017
År oppstarta: 2017
År avslutta: 2020
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune