Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2016hp Hermetisert kjæledyrfor


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2016hp Hermetisert kjæledyrfor
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1874
Akronym:   
2016hp Hermetisert kjæledyrfor
Tittel:
Hermetisert kjæledyrfor basert på ferske restråvarer fra autolineflåten
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektets hovedmål er å utvikle og utnytte restråstoff (avskjær, buklister o.l.) fra autolineflåten til hermetiserte produkter for kjæledyr, herunder utvikling av minimum 3 til 5 nye produkter og uttesting av disse.

Prosjektets hoved- og delmål innebærer råstoffanalyse, tekniske krav til fartøy og fabrikkutrustning, utvikling av prosessmetoder for optimal om bord produksjon, utvikling av nye produkter og uttesting av disse. En andel av restråstoffene fra hvitfisksektoren utnyttes ikke, ca.210 til 230.000 tonn pr.
år. Av dette utgjør slo, lever, rogn, rygger og avskjær fra hvitfisksektoren ca. 110.000 tonn.

I tillegg hoder ca. 90.000 tonn. Om bord MS Frøyanes antas det at tilgangen på restråstoff som hoder, slo, lever, rogn, rygger og avskjær er min. 1000 tonn pr år. Det meste av dette kastes på havet. Utnyttelse av restråvarer ca. 1.000 tonn til en pris fra fartøy på 15 kr/kg vil gi en økt inntekt på inntil 15 mil kr, som er over 30 % inntektsøkning. Det ligger derfor et stort potensial i økt foredling av restråvarer.

Prosjektets innovasjonsgrad er høy, da en ønsker å utnytte denne ressursen på en vesentlig bedre måte. Foredling av restråvarer fra autolineflåten har tradisjonelt vært synonymt med utnyttelse av lever og rogn i sesongen (vinterfiske).

Det er behov for økt kunnskap om utnyttelse av andre bestandsdeler som avskjær, buklister, hoder, innmat, ukurante fiskeslag, med fokus på helårlig
utnyttelse.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styremøte RFF Vestlandet 2. juni 2016
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2012
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv fou
Prosjektnr: 259170

Prosjektansvarleg:
Frøyanes AS
6750 Stadlandet

Prosjektleiar:
Fridrik Sigurdsson
INAQ AS
7462 Trondheim

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune