Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2016hp Kvalitetskompost


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2016hp Kvalitetskompost
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1873
Akronym:   
2016hp Kvalitetskompost
Tittel:
Utvikling og måling av effekt av kvalitetskompost til frukt- og bærproduksjon på vestlandet
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet er ei vidareføring av kvalifiseringsprosjektet «Kompost med jordforbetrande effekt til frukt- og bærnæringa». Det skal forskast vidare på utvikling og dokumentasjon av ulike komposttypar der hushaldningsavfall inngår, med vekt på sjukdomshemmande organismar. 

Bærvekstar er særleg kjenslevâre for klor, noko som også gjeld mange hagebruksvekstar. Difor er det viktig å redusera saliniteten i komposten til eit minimum. I prosjektet vil det bli gjennomført forsøk med vasking (wetsieving) av biologisk tørka matavfall(BTB) før kompostering.

Forsøksresultat frå kvalifiseringsprosjektet indikerte at det er førekomstar av jordtrøyttleik i eplehagar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Avlingsnivået i jordbær har hatt ein drastisk nedgong siste åra og mykje tyder på at dette skuldast jordtrøyttleik og låg jordfertilitet. 
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Løyving på inntil 3 mill kr ved styret til RFF den 2. juni 2016
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv fou
Prosjekt: 259221

Prosjektansvar: 
Simas Næring AS

Prosjektleiar: 
Liv Hatlelid
Njøs Næringsutvikling

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune