Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet > Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1871
Akronym:   
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
Tittel:
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Sogn og Fjordane er var i 2015 det einaste oppdrettsfylket i landet utan undervisningskonsesjon knytt til vidaregåande utdanning innan naturbruk og fiske og fangst.

Det er sendt inn søknad om etablering av ein undervisningskonsesjon til Fiskeridirektoratet våren 2016. 

Konsesjonen skal knytast opp mot vidaregåande utdanning ved Måløy vidaregåande skule.

Det er pr. september 2016 ikkje kome svar på søknaden.
Strategi:
Vi har søkt eit samarbeide med aktørar frå oppdrettsnæringa i fylket, der næringa leiger konsesjonen og får ansvar for å drifte konsesjonsbiomassa. Samstundes forplikter dei seg i høve til utplassering av elevar, opplæring,  lærlingplassar osb.

Leigeintektene frå konsesjonen skal plassert i eit eige fond som skal nyttast til rekruttering til havbruksnæringa i fylket, m.a. ved å gjere marine utdanningsveger i vidaregåande opplæing meir attraktive.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Forankra i handlingsplan 2015 for Sjømatnæringane
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
År avslutta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Undervisningskonsesjon
rekruttering
Måløy vidaregåande skule

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune