Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Marin utdanning i øvre sjiktet > Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1870
Akronym:   
Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Tittel:
Forprosjekt: Prosjektering av nytt opplæringsfartøy
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Forprosjekt: "Prosjektering av nytt opplæringsfartøy" skal utarbeide økonomisk grunnlag for kostnader ved evnt. bygging av nytt opplæringsfartøy. Skal være sluttført hausten 2016. 

Prosjektleiar Frode Kupen, Opplæringsfartøy AS
Strategi:
Utarbeide eit økonomisk grunnlag for at hovudutval for opplæring skal kunne fatte ei avgjerd om på kva ein ynskjer vidare med tanke på opplæring av elevar i Vg1, Vg2 og TAF ved Måløy vidaregåande skule
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Hovudutvalet for plan og næring gjorde i møte den 21.06.2016 i sak 69/16 følgjande vedtak i pkt 2 og pkt 13 a:
- -
2 Opplæringsfartøy AS får 200 000 kr til prosjektering av nytt opplæringsfartøy.
- -
13 Tilskota vert finansiert slik:
a. Tilskot til Opplæringsfartøy AS vert dekka med disponible restmidlar frå tidlegare år.
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune