Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015hp Selvstendige selvhjulpne og aktive eldre


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf FOLKEHELSE > 2015hp Selvstendige selvhjulpne og aktive eldre
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1860
Akronym:   
2015hp Selvstendige selvhjulpne og aktive eldre
Tittel:
257071 Selvstendige, selvhjulpne og aktive eldre
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet fekk tildelt inntil kr 3 mill i støtte desember 2015

Overordna mål
Kvantifisere effekten av økt muskulær styrke blant eldre med pleie- og omsorgstjenester boende i egen bolig på parameterne fysisk form, fysisk funksjonsnivå, selvstendighet, fallulykker, livskvalitet og daglig fysisk aktivitet.

Delmål
  1. Undersøke effekten av økt styrke og fysisk funksjonsnivå
  2. Undersøke effekten av økt styrke og daglig fysisk aktivitet, selvstendighet, fallulykker og livskvalitet
  3. Kartlegge fysisk form, fysisk funksjonsnivå, livskvalitet og behov for pleie- og omsorgstjenester etter to år med styrketrening.
  4. Undersøke om endring av fysisk form og funksjonsnivå kan øke elders tid som selvstendige og selvhjulpne i egen bolig.
  5. Kurse pleie- og omsorgstjenestene i kommunene til å veilede eldre i fysisk aktivitet og trening
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv2015hp rffv fou
Prosjekt: 257071

Prosjektansvar: 
Sognal kommune
Pleie- og omsorgtenesten
Bernt Arne Dahle

Prosjektleiar: 
Atle Sæterbakken
atle-saeterbakken@hisf.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune