Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015hp Indeks i mjølkeproduksjonen


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2015hp Indeks i mjølkeproduksjonen
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1858
Akronym:   
2015hp Indeks i mjølkeproduksjonen
Tittel:
257074 Berekraft i mjølkeproduksjonen - risikobasert smittenedkjeming med ny besetningsindeks
Heimeside:
http://www.tine.no/om-tine/meieriene/faste-produkter/tine-meieriet-byrkjelo

Bakgrunn og utfordringar
:
Fekk tildelt inntil kr 3 mill i støtte desember 2015.

Målet med prosjektet er å utvikle eit system for risikobasert
smittenedkjemping av dei virusa som gjev størst tap i storfenæringa i dag. Målet skal nås gjennom to ulike delmål:
  1. Utvikle modellen for utrekning av ein indeks som set eit tal på sannsynligheit for smitte i ei besetning (SFS-indeks).
  2. Validere indeksen opp mot "sann" diagnose funnen ved laboratoriediagnostikk frå utvalde besetningar. Virologiske undersøkingar og antistoffundersøkingar frå grupper av dyr ligg til grunn for diagnosen.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Styremøte RFF Vestlandet 17.desember 2015
Sektor:
Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv2015hp, rffv fou
Prosjekt: 257074

Prosjektansvar: 
TINE Byrkjelo
Kjersti Sognnes

Prosjektleiar: 
Maria Stokstad
maria.stokstad@nmbu.no


Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune