Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Forstudie fase 2 - Teknologicampus


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forstudie fase 2 - Teknologicampus
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1857
Akronym:   
Forstudie fase 2 - Teknologicampus
Tittel:
Vurdering av føresetnader for å etablere Teknologicampus i Førde
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Arbeidet frå fase 1 held fram med siktemål å utdjupe føresetnader for å lukkast med eit utviklingsprosjekt.
Strategi:
Nye aktørar skal inn i prosjektet.  

Status:
Avslutta
Vedtak:
Forstudien fase 2 vart vedteken sett i verk i januar 2016 av interessentane som har delteke i forstudien fase 1. Interessentgruppa er utvida med Førde kommune v/ rådmannen
Sektor:
Næringslivet, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta: 2016
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
PA: Lars Hustveit, Næringsavdelinga
PL: Rolf Årdal, FRM sin stab

Begge Sogn og Fjordane fylkeskommune

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune