Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014: NYE TILTAK MOT RAUD ROTRÅTE


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2014: NYE TILTAK MOT RAUD ROTRÅTE
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1855
Akronym:   
2014: NYE TILTAK MOT RAUD ROTRÅTE
Tittel:
Nye tiltak mot raud rotråte i bringebær
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Raud rotråte er ein karanteneskadegjerar som spreier seg i Sogn og Fjordane, og som er eit trugsmål mot vidare ekspansjon og gjer mange felt ulønsame p.g.a. utgang av planter. Det er utvikla eit sett med rådgjerder, men ein ynkskjer no å testa ut nye rådgjerder i felt.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
BU-midlar frå 
  • Sogn og Fjordane
  • Hordaland
  • Agder

Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune