Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Utviklingsavtale 2015


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > Utviklingsavtale 2015
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1847
Akronym:   
Utviklingsavtale 2015
Tittel:
Utviklingsavtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking. 2015
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkeskommunen har i to treårsperiodar finansiert ein utviklingsavtale med Vestlandsforsking og
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Føremålet er å utvikle institusjonane på fagområde som også er
viktige for utviklingsarbeidet i fylket vårt.

"Utviklingsavtale 2015"  det samarbeidet som vert sett  i gang og som vert fullfinansiert for kommande 3-årsperiode.

Kunnskapsutvikling er eit viktig verkemiddel for regional utvikling. 
Strategi:
Konkurransedyktige næringsmiljø er kjenneteikna av samhandling av høg kvalitet mellom kunnskapsmiljø, offentleg
forvaltning (verkemiddelapparatet) og bedrifter. Utviklingsavtalen bygger på ei slik felles forståing av kunnskapsutvikling og skal medverke til langsiktig kunnskapsbygging og –formidling
på område som er sentrale for Sogn og Fjordane.

Avtalen for 2015 inneheld desse arbeidsområda:
  • 0-punkt analyse (satsinga kunnskap)
  • Resultatinformasjon 
  • Internasjonalisering 
  • Verktøykasse - innovative nettverk

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedtak i Hovudutval for plan og næring 29/9 2015:

Fylkeskommunen løyver kr. 1 950 000 til utviklingsavtalen mellom Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og fylkeskommunen for 2015-2017.

Hovudutvalet ber om at det blir utarbeidd tilleggsavtale frå 2016 der ein har ei felles satsing mot Horisont 2020 med føremål å hente internasjonale forskingsmidlar.
Sektor:
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Kontaktperson:
Lars Hustveit
Næringsavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Mobil: 41530972
E-post: lars.hustveit@sfj.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune