Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1841
Akronym:   
Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode
Tittel:
Verdiskapingsplanen - utvikle god arbeidsmetode
Heimeside:
www.verdiskapingsplanen.no

Bakgrunn og utfordringar
:
Fylkeskommunen leiar partnarskapsarbeidet. Utfordringa er å ta denne rolla ved å legge grunnlag for effektivt arbeid både på leiarnivå og på operativt nivå.  
Strategi:
Strategien er å lære av praksis og utvikle felles språk (omgrep og metodikk) for arbeidet
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Næringsavdelinga har vedteke å setje arbeidet i gang
Sjå referat - e-post 4/10 med referat av møte 2/10. Her står det:

• Jan og Endre brukar aktiviteten beskriven i vedlegget som grunnlag for personalutvikling i NA. M.a. tema på avdelingsmøte.
• Det arbeidet som er skissert i vedlegget (150520 VSP - sjå dokumentarkivet) vert vidareutvikla av den som er ført opp som ansvarleg. Form teksten som ein arbeidsplan i rup.no (mentor Arne Monrad). Leiinga godkjenner den einskilde planen. Frist vart ikkje sett i møtet. Eg føreslår 30/10. Nytt framlegg 16/11
• Arne Monrad lagar ein plan for vidareutvikling av rup.no. Kalkuler arbeidet. Førebels ramme: kr 100.000
• Resultatinformasjon er lagt inn i utviklingsavtalen med VF og HiSF. Lars kallar Torbjørn Årethun inn til eit møte der også Dagfinn frå PSA vert invitert saman med dei som har koordinatoransvar og andre med ansvar for delaktivitetar i arbeidet med metodeutvikling.
• Gode møte i næringsforum. Ansvar: Lars
• Arbeidsformer i bransjesatsingane. Ansvar: Audun Erik (som ba om tid til å tenke over om han kan).
• Aktivitet kommunikasjon. Endre finn person som kan får tildelt ansvar
Sektor:
Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25
Leiinga i næringsavdelinga har ansvar for prosjektet

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Næringsforum

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune