Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Teknologicampus - forstudie - fase 1


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Teknologicampus - forstudie - fase 1
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1840
Akronym:   
Teknologicampus - forstudie - fase 1
Tittel:
Forstudie for mogeleg teknologisenter i Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
I arbeidet med industristrategi vart det formulert ein strategi om å utvikle eit teknologisenter.  Bakgrunnen er eit ønske om å styrke
samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar, forskingsinstitusjonar og næringslivet. Initiativet bygger også på ei erkjenning av at det er særleg viktig å forbetre denne kontakten med utgangspunkt i fagområdet teknologi.


Strategi:
Første steg er ei forstudie.
Som del av forstudiet vart det gjennomført ein studietur 25-27/8 2015 (sjå dokumentarkivet)
Studieturen vert følgt opp med eit planlagt møte 30/10 2015 i Førde 

Status:
Oppstarta
Vedtak:
Industristrategien vedteken i fylkestinget 13. oktober 2015
Sektor:
Næringslivet, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2015
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Fagleg ansvar for forstudien:
Lars Hustveit
Næringsavdelinga
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Mobil: 415 30 972

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Møte med Førde kommune 2. desember
Møte 30/10 2015 for å følgje opp studieturen om teknologicampus

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune