Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015fp Innovasjon i utdanning


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf SKULE > 2015fp Innovasjon i utdanning
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1838
Akronym:   
2015fp Innovasjon i utdanning
Tittel:
Innovasjon i utdanning: Hvordan møter skolen økt frivillig engasjement for å lære barn koding? Erfaringer fra Leikanger kommune
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

MÅL
Hovedmålet er å kartlegge erfaringer fra tilbud om koding for barn innenfor og utenfor skolen i Leikanger kommune for å undersøke i hvilken grad dette representerer inkluderende opplæring og hvordan det samspiller med skolens pedagogiske målsetning.

Som resultat skal forprosjektet identifisere hvilke kunnskapsbehov skolen har i møtet med den frivillige bevegelsen som har trådt inn som en ny premissleverandør for barns digitale kompetanse.

Delmål 1: "Koding utenfor skolen" vil dokumentere erfaringer fra Lær Kidsa Koding (LKK) som fritidstilbud i Leikanger.

Delmål 2: "Koding innenfor skolen" vil dokumentere og evaluere erfaringer fra skolens samarbeid med LKK om koding for 5. klasse i skolen.

Delmål 3: Skolens kunnskapsbehov: delmål 1 og 2 danner grunnlag for å identifisere og konkretisere hvilke kunnskap skolen trenger for å møte fenomenet koding for å sikre gode pedagogiske og inkluderende ramme omkring barns digitale kompetanse. Dette danner utgangspunkt for utvikling av hovedprosjekt.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2015
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffv fou
Prosjekt 248520

Prosjektansvarleg
Leikanger kommune
Målfrid Sværen
tlf 57656801

Prosjektleiar
Hilde G Corneliussen
Vestlandsforsking
mob 47900814

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune