Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Undervisningskonsesjon


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane > 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa > Undervisningskonsesjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1833
Akronym:   
Undervisningskonsesjon
Tittel:
Undervisningskonsesjon Sogn og Fjordane
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Bakgrunn:

Sogn og Fjordane var i 2015 det einaste oppdrettsfylket i landet utan undervisningskonsesjon knytt til vidaregåande utdanning innan naturbruk og fiske og fangst.

Det vart sendt inn søknad om etablering av ein undervisnings-konsesjon til Fiskeridirektoratet våren 2016. Konsesjonen skal knytast opp mot vidaregåande utdanning ved Måløy vidaregåande skule.

Den 19. juli fekk vi endeleg løyvet frå Fiskeridirektøratet!

Signering av endeleg utleigeavtale av konsesjonsbiomassa er planlagt til august 2017.
Strategi:
Vi har søkt eit samarbeide med aktørar frå oppdrettsnæringa i fylket, der næringa leiger konsesjonen og får ansvar for å drifte konsesjonsbiomassa. Samstundes forplikter dei seg i høve til utplassering av elevar, opplæring,  lærlingplassar osb.

Leigeintektene frå konsesjonen skal plassert i eit eige fond som skal nyttast til rekruttering til havbruksnæringa i fylket, m.a. ved å gjere marine utdanningsveger i vidaregåande opplæing meir attraktive. 
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Forankra i handlingsplan 2015 for Sjømatnæringane
Sektor:
Innbyggjarane, Næringslivet, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
År avslutta: 2017
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
Undervisningskonsesjon
rekruttering
Måløy vidaregåande skule

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune