Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014fp Samhandling i lokalt folkehelsearbeid


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf FOLKEHELSE > 2014fp Samhandling i lokalt folkehelsearbeid
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1825
Akronym:   
2014fp Samhandling i lokalt folkehelsearbeid
Tittel:
Samhandling i lokalt folkehelsearbeid
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Prosjektet fekk tildelt kr 200.000 i støtte i 2014

Hovudmålet med forprosjektet er å skaffe kunnskap retta mot korleis kommunane internt og i samarbeid med frivillig sektor kan utvikle samhandlingsarenaer, arbeidsmåtar og tiltak for å fremje folkehelsa.
  1. Skaffe kunnskap som kan bidra til utvikling av tverrfaglege samhandlingsarenaer for folkehelsearbeidet lokalt.
  2. Utvikling av tverrfaglege samhandlingsarenaer retta mot lokalt folkehelsearbeid.
  3. Skaffe kunnskap som kan bidra til utvikling av samhandling mellom kommunen og frivillig sektor.
  4. Utvikling av arenaer for samhandling mellom offentleg og frivillig sektor lokalt.

Det er viktig å få fram at forprosjektet ikkje skal kartlegge eller evaluere situasjonen i kommunane, men legge eit grunnlag for og bidra til å etablere samhandlingsarenaer og samhandlingstiltak. Nettopp det er noko av innovasjonselementa i prosjektet: å skape arenaer for samhandling som grunnlag for å betre folkehelsearbeidet og folkehelsa lokalt.

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Innbyggjarane, Ungdom, FoU, Offentleg
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvsf14 sogn og fjordane stryn rffv fou
Prosjekt 246850

Ansvar
Stryn kommune
Per Kristian Storevik

Prosjektleiar
Geirmund Dvergsdal
geirmund.dvergsdal@stryn.kommune.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune