Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014fp Meir og betre frukt


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2014fp Meir og betre frukt
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1820
Akronym:   
2014fp Meir og betre frukt
Tittel:
Meir og betre frukt
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovudmål
Auka produksjon (10%) av eple og plomme og pære av høg
kvalitet, estimert til å auke verdiskapinga med 10 millionar.

Delmål
  1. Betra kvantitativ, økonomisk og biologisk kunnskap om lønsemd i norsk fruktdyrking som kan nyttast til økonomisk og teknisk rettleiing av både nye og godt etablerte dyrkarar
  2. Betra kvalitativ kunnskap om forhold som påverkar fruktdyrkarar på Vestlandet, som igjen kan nyttast til tilrettelegging frå fruktlager og rådgiving
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvsf14 sogn og fjordane rffv fou
Prosjekt 241455

Prosjektleiar
Anna Milford
Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning
Kaigaten 9
5020 Bergen
Telefon: 22367248
anna.birgitte.milford@nilf.no

Prosjektansvar
Norsk Fruktrådgiving Hardanger
5781 Lofthus
Jan Ove Nes
Dagleg leiar
Telefon: 91318679
jan.ove.nes@lr.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune