Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014fp Makrellstørje


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT BLÅ > 2014fp Makrellstørje
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1819
Akronym:   
2014fp Makrellstørje
Tittel:
Norsk makrellstørje som råstoff for sushi. En ny næring for fiskeflåten langs Vestlandskysten.
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Hovedmålsetning
Kartlegge forsknings- og utviklingsbehovene for å skape en lønnsom næring av makrellstørjefisket i Norge

Delmål
  1. Samle kunnskaper om fangstmetodikk, fangsthåndtering og råstoffbehandling i Middelhavslandene
  2. Identifisere forsknings og utviklingsbehov årets begrensede fiskeri i Norge (Søkes Finansiert av FHF)
  3. Formulere hovedprosjektsøknad(er)
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Naturarven, Næringslivet, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvsf14 sogn og fjordane rffv fou
Prosjekt 239298

Prosjektleiar
Tore Hillersøy

Prosjektansvar
Tore Hillersøy
Brødrene Hillersøy AS
6987 Bulandet
Telefon: 48110703
torehillersoy@gmail.com

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune