Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2014fp Miljøvennlig produksjon


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2014fp Miljøvennlig produksjon
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1818
Akronym:   
2014fp Miljøvennlig produksjon
Tittel:
Miljøvennlig grønnsak-, frukt- og bærproduksjon; bruk av mikroorganismer som plantevernmiddel og vekstfremmer
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:
Formålet med prosjektet er å stimulere til økt og miljøvennlig produksjon av grønnsaker, frukt og bær, med fokus på veksthusnæringen.

Det omsøkte kvalifiseringsprosjektet vil særlig være konsentrert rundt utvikling og evaluering av gunstige mikroorganismer til bruk som miljøvennlig plantevern
og vekst-promotor i produksjonen av veksthusgrønnsaker, frukt og bær, og bruk av disse mikroorganismene i gjødsel- og jordforbedringsprodukter.

Hovedmålet med kvalifiseringsprosjektet er å utvikle et miljøvennlig plantevernmiddel til bruk i norsk veksthusproduksjon.

Delmål 1: Redusere frekvensen av alvorlige plantesykdommer (Botrytis, Phytium, Phytopthora) i norsk veksthusproduksjon på en måte som er forenlig med økologisk produksjon.

Delmål 2: Øke produktiviteten i veksthusproduksjon ved hjelp av biologiske vekstpromotorer og organisk gjødsel, som resultat av mindre sykdom og forbedret plantehelse / plantevekst.
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Administrativt 2014
Ekspertpanel
kr 200.000 i støtte
Sektor:
Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Miljø, FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:
rffvsf14 sogn og fjordane rffv fou
Prosjekt 239236

Prosjektleiar
Michel Verheul
Bioforsk Vest
Særheim
Postvegen 213
4353 KLEPP STASJON
Telefon 93408525
michel.verheul@bioforsk.no

Prosjektansvar
Eirik Voll
Galtaveien 61
4150 RENNESØY
Gartner
95851554
eirik.voll@tele2.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune