Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1814
Akronym:   
VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016
Tittel:
Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane
Heimeside:
www.facebook.com/vrisfj

Bakgrunn og utfordringar
:
Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25k
Prosjektleiar: 
Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking
Mobil: 97106454
E-post: ohl@vestforsk.no

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune