Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

Industristrategi


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > Industristrategi
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1810
Akronym:   
Industristrategi
Tittel:
Utvikle industristrategi for Sogn og Fjordane
Heimeside:
http://verdiskapingsplanen.no/

Bakgrunn og utfordringar
:
Føremålet er å utforme ein samla strategi for industriutvikling i Sogn og Fjordane.  Arbeid retta mot målgruppa industri finn du i dag spreidd i ulike satsingar. Industristrategien skal knyte saman denne innsatsen og sjå på om det er aktivitet på tvers av bransjar som bør utviklast for å nå måla i verdiskapingsplanen.

Grunnlaget for arbeidet vart  lagt i FU i sak 105/2014. 
Strategi:
Planarbeid våren 2015.
Høyringsdokument tenkt handsama 3. juni 2015
Endeleg handsaming planlagt i fylkestinget i oktober 2015.
Status:
Oppstarta
Vedtak:
I vedtaket av verdiskapingsplanen (sak 8/2014) gjorde fylkestinget m.a. følgjande vedtak:

Fylkestinget ber om at fylkesdelplanen for landbruk vert revidert og at det vert utarbeidd ein eigen strategi for industrisatsing. Desse to områda må bli ein del av verdiskapingsplanen. Arbeidet med industristrategien og eit opplegg for revisjon av
fylkesdelplan for landbruk skal leggast fram for planutvalet hausten 2014.
Sektor:
Næringslivet
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Sogn og Fjordane
Kode og nøkkelord:
vpsf25
Prosjektansvarleg: Jan Heggheim
Prosjektleiar: Harald Husabø BDO (tlf 950 28 150)

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune