Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Prosjekt

2015: ECOHISTPY


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2015: ECOHISTPY
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Skildring

Statusrapport
Rapport
ID:
1803
Akronym:   
2015: ECOHISTPY
Tittel:
Genetic resources of Pyrus
Heimeside:

Bakgrunn og utfordringar
:

Prosjektet er starta opp av arbeidsgruppa for Malus/Pyrus i ECPGR nettverket, for å få inn meir data i den internasjonale databasen AEGIS

Strategi:
Status:
Oppstarta
Vedtak:
Vedteke av ECPGR Steering Committe i møte 8.-10.desember 2014.
Sektor:
FoU
Tidfesting av statusendringar:
År forslag 2014
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2015
Internasjonal status:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking
Verkemiddel område:
Kode og nøkkelord:

Delprosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Ingen registrerte

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune